My thoughts about AIP

Actually, one can easily say that there is a link between autoimmune diseases and a leaky gut. ”Leaking gut” is when the intestines are inflamed and leaking micro organisms into the body. The gut is where about 80% of your immune system is.

Those who have autoimmune diseases,(when your immune system goes bananas) often have problems with bloating, reflux, pain and cramps, and are hypersensitivity to various foods.

Sometimes it can be hard to know what came first, the chicken or the egg.

AIP is a way of eating that excludes most inflammatory enhancing- and auto-triggering – foods. This way you can heal your leaky gut or al least let the gut rest for a while.

It can be difficult to leave your normal eating behavior, your ”comfort food” but I promise it is well worth it.

You eat the AIP- way, for about one or two months, sometimes it takes years to feel better, some people become so adicted to AIP, that they never stop. When you feel better you reintroduce one food category at the time in two-week phases. Then it is more easy to understand which food your body react to. Keep the food Paleo.

When I did the AIP- protocol I did it for about 2 month. since then I have been eating Paleo for almost 4 years now. The first food categori I reintroduced was egg, it was the worst food categori to do without.

The thing is, many of those who eat the AIP, has a goal, an important goal, to feel better.
If you don’t have the pain and symptoms that force you to make a life change it’s hard to stick to the AIP. It’s very hard work to eat healthy, you have to be a food fighter.

If you want a good shopping list of what foods that are ok to eat ,you should go to Karl Hulten page. (swedish)

www.karlhulten.se

Or an english page to Paleo Mom

https://www.thepaleomom.com/start-here/the-autoimmune-protocol/

This food list I had on my fridge for a very long time, like a security blanket.

Start the clean food fighting !

Teresa

 

Vad går AIP ut på?

Egentligen kan man enkelt säga att det finns ett samband mellan autoimmuna sjukdomar och läckande tarm. ”Leaking gut” Ofta har de som har autoimmuna sjukdomar problem med uppsvälld buk, reflux, smärtor och kramper och överkänslighet mot olika livsmedel.

Ibland kan det vara svårt att veta vad som kom först, hönan eller ägget.

AIP är ett sätt att äta som utesluter de flesta inflammationshöjande och autoimmun-triggande livsmedel. Och som då läker den läckande tarmen.

Det kan vara svårt att lämna sitt trygga ätande, sin ”comfort food” men jag lovar att det är väl värt det.

Man äter AIP under ca en månad, vissa blir så fast att de aldrig slutar. Sedan återinför man livsmedel ett och ett under två-veckors faser. Mitt första att återinföra var ägg, det var värst att klara sig utan.

Varför kanske ni undrar, ska man äta så galet kontrollerat, och hur lyckas man.

Till saken hör, att många av dem som äter AIP, har ett mål, ett viktigt mål, att få möjlighet/ chans till att må bättre. Om man slipper bara en bråkdel av de smärtor och symtom som de flesta av oss aldrig ens hört talas om, så är det en kamp som är värd att ta, det sista halmstrået.

Om ni vill ha en bra inköpslista på vilka livsmedel som är ok att äta ska ni gå till Karl Hultén sida.

www.karlhulten.se

Den inköpslistan levde jag med under mycket lång tid, som en snuttefilt.

Här är en länk till Swedish Paleo där de förklarar hur de tänker kring AIP

http://www.swedishpaleo.se/frukostknep-for-aip-paleo/